Koncept programa


Jezično-informatička gimnazija namijenjena je učenicima koje, uz široki spektar opće obrazovnog znanja, zanimaju i jezici (engleski, njemački, talijanski) i informatika, a nakon srednje škole namjeravaju nastaviti obrazovanje.

Program omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature i nastavak školovanja na svim visokoškolskim ustanovama.

Nastavni plan


Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
A. Obavezni predmeti
Hrvatski jezik4444
I. strani jezik - Engleski jezik4444
II. strani jezik - Njemački jezik4333
Latinski jezik22--
Glazbena umjetnost1111
Likovna umjetnost1111
Psihologija--2-
Logika--1-
Filozofija---2
Sociologija--2-
Povijest2222
Geografija2212
Matematika3333
Fizika2222
Kemija22--
Biologija2222
Informatika-2--
Politika i gospodarstvo---1
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
B. Izborni predmeti
Vjeronauk / Etika1111
III. strani jezik - Talijanski jezik--22
Ukupno sati (A + B)32333332
C. Fakultativni predmeti
Retorika1111
Informatika2-22
Primijenjena informatika1111
Ukupno sati (A + B + C)36353736
U trećem i četvrtom razredu umjesto jednog predmeta iz prirodne skupine predmeta (biologije, fizike i kemije) mogu se birati prošireni programi stranih jezika.
U fakultativne predmete uključeni su informatički sadržaji.

Koncept programa


Opća gimnazija namijenjena je učenicima koji traže zaokružiti i sistematski istražiti široki spektar opće obrazovnog znanja, a nakon srednje škole namjeravaju nastaviti obrazovanje.

Program omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature i nastavak školovanja na svim visokoškolskim ustanovama.

Nastavni plan


Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
A. Obavezni predmeti
Hrvatski jezik4444
I. strani jezik - Engleski jezik3333
II. strani jezik - Njemački jezik2222
Latinski jezik22--
Glazbena umjetnost1111
Likovna umjetnost1111
Psihologija-11-
Logika--1-
Filozofija---2
Sociologija--2-
Povijest2223
Geografija2222
Matematika4433
Fizika2222
Kemija2222
Biologija2222
Informatika2---
Politika i gospodarstvo---1
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
B. Izborni predmeti
Vjeronauk / Etika1111
Informatika-222
Ukupno sati (A + B)32333332
C. Fakultativni predmeti
Retorika1111
Ukupno sati (A + B + C)33343434
U izborne predmete uključeni su informatički sadržaji.

Koncept programa


Web dizajn je interdisciplinarno područje koje obuhvaća računarstvo, informatiku, grafiku.

Web dizajner pruža kvalitetne usluge osmišljavanja i izrade korisniku pristupačnog i upotrebljivog web rješenja (web stranica, web aplikacija, web servisi, web poslovanje, digitalna kartografija i GPS navigacijski sustavi, web igre i dr.) za različita informacijsko-komunikacijska okruženja.

Prilikom rada najčešće radi u timu, a u radu koristi informacijsko-komunikacijsku tehnologiju. Posao je uglavnom projektno orijentiran. Web dizajner primjenjuje grafičko oblikovanje, prema estetskim zakonitostima, uz dobro poznavanje web programiranja. Za uspješno obavljanje posla nužno je usvajanje znanja o novim tehnologijama i cjeloživotno učenje.

Program omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature i nastavak školovanja na svim visokoškolskim ustanovama.

Nastavni plan


Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
A. Općeobrazovni dio
Hrvatski jezik4433
Strani jezik3333
Povijest22--
Vjeronauk / Etika1111
TZK2222
Politika i gospodarstvo---2
Fizika22--
Matematika3333
Kemija-2--
Biologija2---
Geografija21--
Glazbena umjetnost--11
Informatika22--
Likovna umjetnost22--
B. Obvezni strukovni dio
Programiranje za web-222
Baze podataka--2-
Računalna grafika2---
Dizajn za web-332
Web sadržaji--23
Web projekti2344
Komunikacija i marketing za web--22
Internetske tehnologije3---
C. Izborni strukovni dio
Animacija--4-
Grafički dizajn---4
Mobilne web stranice---4
Napredno programiranje za web--4-
Napredne baze podataka--44
Sveukupno sati (A + B + C)32323232
U trećem i četvrtom razredu polaznici biraju jedan od ponuđenih izbornih predmeta u svakom razredu.
Dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole
Uvjet upisa za web dizajnera je provjera sposobnosti i sklonosti za likovno izražavanje i prepoznavanje boja i nijansi.
Nužna je potvrda liječnika kojom se potvrđuje: uredan vid, raspoznavanje boja, uredan sluh, uredan govor, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Koncept programa


Na temelju liječničke procjene planira rad s pacijentima i izrađuje i provodi program terapije, poučava pacijente o samostalnom izvođenju vježbi za povećanje snage, izdržljivosti, usklađivanja kretnji i ravnoteže. Uči ih služiti se pomagalima koja im pomažu u postizanju veće samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Fizioterapeutski tehničar je član rehabilitacijskog tima.

Fizioterapeutski tehničar se nakon završene srednje škole te obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u rehabilitacijskom centru, bolnicama, hotelskim objektima koji imaju uvjete za provođenje terapijskih, sportskih i rekreativnih postupaka i domovima za starije osobe, gdje pomaže bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretljivosti, ublažavanju bolova te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda.

Program omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature i nastavak školovanja na svim visokoškolskim ustanovama.

Od ulaska u EU otvaraju se šire mogućnosti zapošljavanja u zemlje EU našim kvalificiranim fizioterapeutskim tehničarima, kao i usavršavanja (daljnja edukacija) na visokim školama i fakultetima izvan Republike Hrvatske. Moguće je i otvaranje privatne prakse fizikalne terapije.

Nastavni plan


Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
T V T V T V T V
A. Općeobrazovni dio
Hrvatski jezik4-4-4-4-
Strani jezik2-2-2-2-
Povijest2-2-1---
Vjeronauk / Etika1-1-1-1-
Tjelesna i zdravstvena kultura-2-2-2-2
Politika i gospodarstvo------1-
Fizika2-2-----
Matematika2-2-----
Kemija2-2-----
Biologija2-2-----
Geografija2-1-----
Računalstvo11------
Latinski jezik2-2-----
B. Strukovni dio
Elektronika----2---
Anatomija i fiziologija2-2-----
Uvod u rehabilitaciju21------
Osnove zdravstvene njege0.50.5------
Osnove kineziologije--2112--
Masaža--121213
Kineziterapija----1324
Fizikalna terapija--111223
Zdravstvena psihologija----2-1-
Socijalna medicina----1---
Patofiziologija----2---
Klinička medicina----2-3-
Dermatologija------2-
Prva pomoć------1-
Sveukupno sati (A + B)31323232
Stručna praksa-8412628
Stručna praksa obavlja se tijekom ljetnih praznika.
Dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole
Uvjet upisa za kvalifikaciju fizioterapeutskog tehničara je završena osnovna škola kao i potvrda liječnika školske medicine o nepostojanju kontraindikacija za odabrani obrazovni program.