Referati i prezentacije

Referate i prezentacije izrađujte prema priloženim uputama, a pomoć vam mogu biti i vodiči na stranici Priručnik za učenje i poučavanje.

Upute za izradu referata

Upute za izradu prezentacije

Povijest


Geografija