Raspored sati i predmeta


Sat Početak Kraj
1. 8:30 9:15
2. 9:20 10:05
3. 10:10 10:55
4. 11:00 11:45
5. 12:05 12:50
6. 12:55 13:40
7. 13:45 14:30
8. 14:35 15:20

Tjedan A

Sat Pon Ut Sri Čet Pet
1. Fiz Geo Fiz
2. Uur Pov Hrv Eng Inf
3. Kem Geo Eng Pov Mat
4. Hrv Inf Hrv Uur Bio
5. Hrv Lat Vjer / Et Uur Bio
6. Lat Kem Mat Tzk
7. Aif
8. Aif

Tjedan B

Sat Pon Ut Sri Čet Pet
1. Ozn Mat Bio Fiz
2. Ozn Inf Bio Uur Fiz
3. Inf Geo Eng Uur Srz
4. Uur Lat - učenje Vjer / Et Pov Hrv
5. Mat Pov Lat Eng Hrv
6. Hrv Kem Kem Geo Tzk
7. Hrv Lat Aif
8. Aif

Tjedan A

Sat Pon Ut Sri Čet Pet
1. Lik Fiz Geo Fiz
2. Inf Pov Hrv Glazb Mat
3. Mat Geo Prim. inf Pov Njem
4. Mat Ret Eng Eng Bio
5. Hrv Njem Vjer / Et Inf Bio
6. Kem Lat Lat Kem Hrv
7. Kem Eng Eng Tzk
8. Njem Kem Hrv

Tjedan B

Sat Pon Ut Sri Čet Pet
1. Lik Inf Bio Eng Fiz
2. Hrv Ret Bio Eng Fiz
3. Hrv Geo Njem Glazb Mat
4. Njem Mat Vjer / Et Pov Srz
5. Lat Pov Eng Hrv Hrv
6. Mat Lat Eng Geo Njem
7. Inf Njem Kem Prim. inf Tzk
8. Kem

Tjedan A

Sat Pon Ut Sri Čet Pet
1. Lik Lik Fiz Geo Fiz
2. Inf Pov Hrv Wp Mat
3. Mat Geo Bio Pov Bio
4. Mat Bio Eng Eng Wp
5. Hrv Bio Vjer / Et Inf Iteh
6. Rgraf Rgraf Iteh Iteh Hrv
7. Eng Eng Tzk
8. Hrv

Tjedan B

Sat Pon Ut Sri Čet Pet
1. Lik Inf Wp Eng Fiz
2. Hrv Lik Iteh Eng Fiz
3. Hrv Geo Bio Wp Mat
4. Rgraf Mat Vjer / Et Pov Srz
5. Iteh Pov Eng Hrv Hrv
6. Mat Rgraf Eng Geo Iteh
7. Inf Bio Tzk
8.

Tjedan A

Sat Pon Ut Sri Čet Pet
1. Inf Geo Hrv Eng Njem
2. Mat Ret Eng Geo Fiz
3. Njem Bio Fiz Hrv Inf
4. Kem Pov Vjer / Et Bio Mat
5. Bio Prim. inf Kem Eng Hrv
6. Hrv Njem Eng Glazb Mat
7. Lat Lat Pov Tzk
8.

Tjedan B

Sat Pon Ut Sri Čet Pet
1. Hrv Lik Eng Glazb Kem
2. Inf Geo Vjer / Et Geo Bio
3. Njem Ret Fiz Eng Fiz
4. Mat Prim. inf Eng Hrv Mat
5. Hrv Njem Kem Pov Mat
6. Lat Pov Njem Eng Hrv
7. Inf Lat Tzk
8. Bio

Tjedan A

Sat Pon Ut Sri Čet Pet
1. Inf Geo Hrv Eng Wp
2. Mat Dzw Eng Geo Fiz
3. Kem Wp Fiz Hrv Inf
4. Dzw Lik Vjer / Et Prog Mat
5. Dzw Pov Prog Eng Hrv
6. Hrv Kem Eng Pov Mat
7. Wp Tzk
8.

Tjedan B

Sat Pon Ut Sri Čet Pet
1. Hrv Lik Eng Pov Wp
2. Inf Geo Vjer / Et Geo Prog
3. Lik Dzw Fiz Eng Fiz
4. Mat Pov Eng Hrv Mat
5. Hrv Dzw Wp Wp Mat
6. Dzw Kem Kem Eng Hrv
7. Inf Prog Tzk
8.

Tjedan A

Sat Pon Ut Sri Čet Pet
1. Njem Ret Eng Mat
2. Lik Psih Fiz Eng Njem
3. Inf Psih Vjer / Et Bio Fiz
4. Hrv Eng Inf Geo Njem
5. Log Eng Mat Glazb Mat
6. Log Pov Bio Hrv Bio
7. Log Tal Prim. inf Hrv Hrv
8. Tal Pov Tzk

Tjedan B

Sat Pon Ut Sri Čet Pet
1. Njem Ret Fiz Eng
2. Lik Psih Fiz Eng Mat
3. Mat Psih Vjer / Et Geo Njem
4. Hrv Eng Bio Glazb Prim. inf
5. Log Eng Njem Soc Inf
6. Hrv Mat Inf Hrv Soc
7. Tal Pov Pov Hrv
8. Tal Tzk

Tjedan A

Sat Pon Ut Sri Čet Pet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tjedan B

Sat Pon Ut Sri Čet Pet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.