Upisi


Upisi su mogući tijekom cijele godine, a prijelazi do kraja prvog polugodišta.

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti

  • Domovnica
  • Rodni list
  • Svjedodžbe 5., 6., 7., 8. razreda

Kontakt


pon - pet, 8 - 16 sati

   01/ 4873 - 957

  01/ 4873 - 958

 091/ 7687 - 846

Vlaška 40, 10 000 Zagreb

kontakt@privatnagimnazijasvijet.hr

Lokacija


Natječaj za upis u 1. razred školske godine 2017./2018.

Nastava se odvija u jutarnjem turnusu u sklopu kojeg je i vrijeme za nadzirano učenje. Pripreme za državnu maturu provodimo kroz sve četiri školske godine, u sklopu nastave i dodatno u četvrtom razredu.

Program Broj upisnih mjesta
Jezično-informatička gimnazija 16
Opća gimnazija informatika sve četiri godine 16
Web dizajner 16
Fizioterapeutski tehničar 16

Školarina za pojedinu školsku godinu iznosi 30.000,00 kuna, plativo u 12 mjesečnih rata, a prva rata se plaća pri upisu, tj. potpisivanju ugovora koji možete potpisati već sada i osigurati mjesto svome djetetu u željenom programu. Ista, između ostalog, obuhvaća i individualan rad s učenikom, pripreme za državnu maturu, osiguranje učenika, troškove prijevoza za dva višednevna izleta/stručne ekskurzije, ulaznice za kazališta, kina, muzeje i slično u gradu Zagrebu u sklopu terenske nastave, i osiguranu stručnu praksu u medicinskoj ustanovi za fizioterapeutske tehničare.

Ručak preko provjerenog catering-a dolazi kao opcija.

Upisi se obavljaju preko aplikacije MZOŠ-a na stranici upisi.hr. Uz to potreban je i dolazak u školu.

Sve ostale informacije možete saznati na našoj stranici ili, još bolje, posjetite našu školu.


Napomena
Provjera predznanja engleskog jezika za one koji ga nisu učili u osnovnoj školi odvit će se 03.07.2017. godine.


Kalendar upisnih rokova

Ljetni upisni rok

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav 25.5.2017.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13.6.2017.
Početak prijava obrazovnih programa 26.6.2017.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 2.7.2017.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 3.7.-6.7.2017.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 26.6.2017.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 25.5.-26.6.2017.
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 6.-7.7.2017.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 10.7.2017.
Završetak prijava obrazovnih programa
Početak ispisa prijavnica
10.7.2017.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice
12.7.2017.
Objava konačnih ljestvica poretka 13.7.2017.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao
13.7.-19.7.2017.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 21.7.2017.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 11.8.2017.
Opis postupaka Datum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 25.5.-9.6.2017.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja Republike Hrvatske 25.5. –9.6.2017.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 25.5.-16.6.2017.
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ 25.5.-16.6.2017.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 16.6.2017.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 19.-20.6.2017.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 21.6.2017.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 23.6.2017.