Arcomage

Gameplay Rules

Dva igrača redom se izmjenjuju:

  1. Izvuci odgovarajući broj karti kako bi ih imao 6 (jedna ili više karti bile bi odigrane ili odbačene tijekom njegovog prethodnog poteza).
  2. Ili igraj ili odbaci kartu, ovisno o njihovim mogućnostima - u nekim će slučajevima odbacivanje biti jedina dostupna opcija, jer možda nećeš imati odgovarajuću količinu "dragulja", "cigli" ili "novaka".
  3. Ako odabrana karta to dopušta, igraj ponovno i/ili odaberi kartu koju želiš odbaciti.

Veliki brojevi u stupcu su generatori. Ovo je koliko ćeš novih jedinica određenog resursa primiti na sljedećem potezu. Mali brojevi u stupcu su resursi. Ovo je koliko jedinica imaš na raspolaganju za potrošiti na trenutnom potezu.

Karte: Svaka ima svoj trošak igre, naznačen u malom krugu u donjem desnom kutu karte. Trošak će se odbiti od tvojih resursa prema boji kartice. Klikom na kartu odigravaš ju, a klikom ispod karte na "Discard" odbacuješ ju bez odigravanja.

Basic Information

Postoje tri različita načina na koji možeš pobijediti u Arcomage igri:

Karte koje trenutno ne možeš priuštiti biti će zasivljene.

Riječ "šteta" sama po sebi znači oštećenje neprijateljskog zida, a zatim se ostatak prelijeva na oštećenje neprijateljskog tornja. "Oštećenje tornja" ukazat će na posebnu štetu. Isto vrijedi i za pluseve tvog zida i tornja.

The Game

Player 1
Player 2
5
25
bricks
5
25
gems
5
25
recruits
20
10
10
20
5
25
bricks
5
25
gems
5
25
recruits
Dwarves
IMG
4 Damage
+3 Wall
5
Discard
Forced Labor
IMG
+9 Wall
Lose 5 Recruits
7
Discard
Dwarves
IMG
4 Damage
+3 Wall
5
Discard
Dwarves
IMG
4 Damage
+3 Wall
5
Discard
Forced Labor
IMG
+9 Wall
Lose 5 Recruits
7
Discard
Forced Labor
IMG
+9 Wall
Lose 5 Recruits
7
Discard

Victory Conditions
Tower Victory - 60
Resource Victory - 100