Nastavni programi

Koncept programa


Jezično-informatička gimnazija namijenjena je učenicima koje, uz široki spektar opće obrazovnog znanja, zanimaju i jezici (engleski, njemački, talijanski) i informatika, a nakon srednje škole namjeravaju nastaviti obrazovanje.

 • Kabinetska nastava - pokusi, projekti, eskperimenti.
 • Korelacija predmeta - tematski dani, terenska nastava, gosti predavači.
 • Informatička opremljenost - pametna ploča, tableti - prezentacije.
 • Dodatno učenje, individualizirani pristup, priprema za natjecanja.
 • Priprema za državnu maturu - pisanje eseja, simulacije mature, dodatni sati.
 • Odlasi u kazalište, muzeje, kina, koncerte.

Program omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature i nastavak školovanja na svim visokoškolskim ustanovama.

Nastavni plan


Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
A. Obavezni predmeti
Hrvatski jezik 4 4 4 4
I. strani jezik - Engleski jezik 4 4 4 4
II. strani jezik - Njemački jezik 4 3 3 3
Latinski jezik 2 2 - -
Glazbena umjetnost 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1
Psihologija - - 2 -
Logika - - 1 -
Filozofija - - - 2
Sociologija - - 2 -
Povijest 2 2 2 2
Geografija 2 2 1 2
Matematika 3 3 3 3
Fizika 2 2 2 2
Kemija 2 2 - -
Biologija 2 2 2 2
Informatika - 2 - -
Politika i gospodarstvo - - - 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
B. Izborni predmeti
Vjeronauk / Etika 1 1 1 1
III. strani jezik - Talijanski jezik - - 2 2
Ukupno sati (A + B) 32 33 33 32
C. Fakultativni predmeti
Retorika 1 1 1 1
Informatika 2 - 2 2
Primijenjena informatika 1 1 1 1
Ukupno sati (A + B + C) 36 35 37 36
U trećem i četvrtom razredu umjesto jednog predmeta iz prirodne skupine predmeta (biologije, fizike i kemije) mogu se birati prošireni programi stranih jezika.
U fakultativne predmete uključeni su informatički sadržaji.

Koncept programa


Opća gimnazija namijenjena je učenicima koji traže zaokružiti i sistematski istražiti široki spektar opće obrazovnog znanja, a nakon srednje škole namjeravaju nastaviti obrazovanje.

 • Kabinetska nastava - pokusi, projekti, eskperimenti.
 • Korelacija predmeta - tematski dani, terenska nastava, gosti predavači.
 • Informatička opremljenost - pametna ploča, tableti - prezentacije.
 • Dodatno učenje, individualizirani pristup, priprema za natjecanja.
 • Priprema za državnu maturu - pisanje eseja, simulacije mature, dodatni sati.
 • Odlasi u kazalište, muzeje, kina, koncerte.

Program omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature i nastavak školovanja na svim visokoškolskim ustanovama.

Nastavni plan


Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
A. Obavezni predmeti
Hrvatski jezik 4 4 4 4
I. strani jezik - Engleski jezik 3 3 3 3
II. strani jezik - Njemački jezik 2 2 2 2
Latinski jezik 2 2 - -
Glazbena umjetnost 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1
Psihologija - 1 1 -
Logika - - 1 -
Filozofija - - - 2
Sociologija - - 2 -
Povijest 2 2 2 3
Geografija 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Informatika 2 - - -
Politika i gospodarstvo - - - 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
B. Izborni predmeti
Vjeronauk / Etika 1 1 1 1
Informatika - 2 2 2
Ukupno sati (A + B) 32 33 33 32
C. Fakultativni predmeti
Retorika 1 1 1 1
Ukupno sati (A + B + C) 33 34 34 34
U izborne predmete uključeni su informatički sadržaji.

Koncept programa


Otkako se internet pojavio sve više ljudskih interakcija i različitih poslovanja se tamo preselilo. Zašto? Jer se internet pokazao kao izvrstan kanal za distribuciju podataka, informacija, proizvoda i usluga.

Naši učenici u smjeru web dizajner savladavaju od osnovnog znanja do svakodnevnih praktičnih tehnika kako i na koji način prikazati i predstaviti te razne podatke, informacije, proizvode i usluge.

Njihovi praktični radovi su slike, animacije, fotografije, kratki filmovi, web stranice, aplikacije tj. programi, ankete, novine, igre... Što znači da kroz godine rada pod stručnim vodstvom profesora postaju kompetentniji u umjetničkom, informacijsko-komunikacijskom i programerskom izražavanju i djelatnosti.

Za uspješno obavljanje posla nužno je usvajanje znanja o novim tehnologijama i cjeloživotno učenje.

Program omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature i nastavak školovanja na svim visokoškolskim ustanovama.

Nastavni plan


Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
A. Općeobrazovni dio
Hrvatski jezik 4 4 3 3
Strani jezik 3 3 3 3
Povijest 2 2 - -
Vjeronauk / Etika 1 1 1 1
TZK 2 2 2 2
Politika i gospodarstvo - - - 2
Fizika 2 2 - -
Matematika 3 3 3 3
Kemija - 2 - -
Biologija 2 - - -
Geografija 2 1 - -
Glazbena umjetnost - - 1 1
Informatika 2 2 - -
Likovna umjetnost 2 2 - -
B. Obvezni strukovni dio
Programiranje za web - 2 2 2
Baze podataka - - 2 -
Računalna grafika 2 - - -
Dizajn za web - 3 3 2
Web sadržaji - - 2 3
Web projekti 2 3 4 4
Komunikacija i marketing za web - - 2 2
Internetske tehnologije 3 - - -
C. Izborni strukovni dio
Animacija - - 4 -
Grafički dizajn - - - 4
Mobilne web stranice - - - 4
Napredno programiranje za web - - 4 -
Napredne baze podataka - - 4 4
Sveukupno sati (A + B + C) 32 32 32 32
U trećem i četvrtom razredu polaznici biraju jedan od ponuđenih izbornih predmeta u svakom razredu.
Dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole
Nužna je potvrda liječnika školske medicine o nepostojanju kontraindikacija za odabrani obrazovni program.

Koncept programa


Na temelju liječničke procjene planira rad s pacijentima i izrađuje i provodi program terapije, poučava pacijente o samostalnom izvođenju vježbi za povećanje snage, izdržljivosti, usklađivanja kretnji i ravnoteže. Uči ih služiti se pomagalima koja im pomažu u postizanju veće samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Fizioterapeutski tehničar je član rehabilitacijskog tima.

Fizioterapeutski tehničar se nakon završene srednje škole te obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u rehabilitacijskom centru, bolnicama, hotelskim objektima koji imaju uvjete za provođenje terapijskih, sportskih i rekreativnih postupaka i domovima za starije osobe, gdje pomaže bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretljivosti, ublažavanju bolova te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda, a sve je popularniji zdravstveni i sportski turizam gdje fizioterapeutski tehničar sigurno ima svoje mjesto.

Vježbe tijekom nastave i praksu u zdravstvenoj ustanovi osigurava škola.

Program omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature i nastavak školovanja na svim visokoškolskim ustanovama.

Od ulaska u EU otvaraju se šire mogućnosti zapošljavanja u zemlje EU našim kvalificiranim fizioterapeutskim tehničarima, kao i usavršavanja (daljnja edukacija) na visokim školama i fakultetima izvan Republike Hrvatske. Moguće je i otvaranje privatne prakse fizikalne terapije.

Nastavni plan


Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
T V T V T V T V
A. Općeobrazovni dio
Hrvatski jezik 4 - 4 - 4 - 4 -
Strani jezik 2 - 2 - 2 - 2 -
Povijest 2 - 2 - 1 - - -
Vjeronauk / Etika 1 - 1 - 1 - 1 -
Tjelesna i zdravstvena kultura - 2 - 2 - 2 - 2
Politika i gospodarstvo - - - - - - 1 -
Fizika 2 - 2 - - - - -
Matematika 2 - 2 - - - - -
Kemija 2 - 2 - - - - -
Biologija 2 - 2 - - - - -
Geografija 2 - 1 - - - - -
Računalstvo 1 1 - - - - - -
Latinski jezik 2 - 2 - - - - -
B. Strukovni dio
Elektronika - - - - 2 - - -
Anatomija i fiziologija 2 - 2 - - - - -
Uvod u rehabilitaciju 2 1 - - - - - -
Osnove zdravstvene njege 0.5 0.5 - - - - - -
Osnove kineziologije - - 2 1 1 2 - -
Masaža - - 1 2 1 2 1 3
Kineziterapija - - - - 1 3 2 4
Fizikalna terapija - - 1 1 1 2 2 3
Zdravstvena psihologija - - - - 2 - 1 -
Socijalna medicina - - - - 1 - - -
Patofiziologija - - - - 2 - - -
Klinička medicina - - - - 2 - 3 -
Dermatologija - - - - - - 2 -
Prva pomoć - - - - - - 1 -
Sveukupno sati (A + B) 31 32 32 32
Stručna praksa - 84 126 28
Stručna praksa obavlja se tijekom ljetnih praznika.
Dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole
Uvjet upisa za kvalifikaciju fizioterapeutskog tehničara je završena osnovna škola kao i potvrda liječnika školske medicine o nepostojanju kontraindikacija za odabrani obrazovni program.