Predmetni materijali

Korisne stranice za razvoj web softvera


A u našem slučaju za rješavanje zadataka i praktičnih radova.


Na youtube kanalu Web dizajner - materijali pronađi primjere i pojašnjenja zadataka iz predmeta: web projekti, web sadržaji, programiranje za web.