Vremenik izradbe i obrane završnog rada

30.10.2018. izbor teme za završni rad

20.12.2018. predaja koncepta završnog rada

28.03.2019. prijava za obranu završnog rada u ljetnom ispitnom roku

29.04.2019. predaja završenog završnog rada mentoru

10.06.2019. objava prostorija i imena učenika za obranu

14.06.2019. obrana završnog rada u ljetnom ispitnom roku

17.06.2019. prijava za obranu završnog u jesenskom ispitnom roku

28.06.2019. podjela svjedodžbi o završnom radu

09.07.2019. prijava za obranu završnog rada u jesenskom ispitnom roku

23.08.2019. obrana završnog rada u jesenskom ispitnom roku

26.08.2019. podjela svjedodžbi o završnom radu