Tečajevi i dodatno

Govorništvo i komunikacijska psihologija


U suradnji s Logos Edukacijom organiziramo tečaj govorništva i komunikacijske psihologije za djelatnike, roditelje, vanjske suradnike i druge zainteresirane u sklopu predmeta Retorike.

Održavati će se ponedjeljkom i srijedom u večernjim satima u prostorijama škole u trajanju od 60 sati, a započinje u listopadu 2018. godine.

Cilj je svladati govorničke i komunikacijske vještine.

Za ostale informacije obratite se Logos Edukaciji.

Dodatne pripreme za državnu maturu


Maturantima uz redovne nastavne sate dodajemo učenja iz obveznih predmeta na državnoj maturi. Tako se u školi mogu bolje pripremiti za maturu i saznati što im nije jasno.

Kako bi se što bolje pripremili i upisali željene fakultete, našim maturantima omogućit ćemo i dodatnu pripremu pomoću simulakre.com. Škola će maturantima osigurati besplatno korištenje tih priprema - uključeno je u školarinu.

Simulakre je tvrtka specijalizirana za online pripreme za državnu maturu i prijemne ispite. Uz računalo, u bilo koje doba dana, koliko vježbati želiš, svojim tempom i na njihov način, po pristupačnoj cijeni - dragi maturanti diljem Lijepe naše sve je to i vama dostupno.