Školske vijesti

Zašto izabrati privatnu srednju školu?

Privatne srednje škole danas imaju znatne prednosti u odnosu na državne škole i to je glavni razlog zašto se sve veći broj roditelja i njihove djece odlučuje za privatno školstvo.

Pored brojnih razlika u funkcioniranju ova dva sustava, postoje i one karakteristike koje važe za sve obrazovne ustanove, bez obzira na način financiranja. Ukoliko razmišljate o privatnoj srednjoj školi, važno je da provjerite je li određena ustanova ima program odobren od nadležnih državnih institucija te da je njen status u potpunosti izjednačen sa državnim školama.

Ukoliko i dalje "važete" odluku hoćete li izabrati privatno srednjoškolsko obrazovanje, pročitajte glavne prednosti privatnog obrazovanja u odnosu na državno.

Mali broj učenika u razredima

Jedna od glavnih prednosti privatne škole u odnosu na državnu je mali broj učenika u razredima. Broj učenika se mijenja ovisno od škole do škole, ali uglavnom je on dva do tri puta manji nego u državnoj školi. Na ovaj način profesori mogu dobro upoznati sve svoje učenike, te individualizirati proces nastave i prilagoditi ga potrebama svakog pojedinačnog djeteta. Nastavni proces u razredima s velikim brojem učenika ne pravi razlike između djece, odnosno učenik se prilagođava prosjeku, koji je određen sustavom.

U privatnim školama, posebno u Privatnoj gimnaziji i strukovnoj školi Svijet, zahvaljujući malom broju učenika u razredu, cjelokupan nastavni proces se prilagođava konkretnom djetetu, njegovom predznanju, stilu i tempu učenja, kao i načinu ispitivanja koji najbolje odgovara njegovoj osobnosti. Ovakvim pristupom svako dijete ostvaruje propisane obrazovne ciljeve, ali u skladu s vlastitim sposobnostima.

Moderno opremljen prostor

Još jedna prednost privatne škole u odnosu na državnu je moderno i funkcionalno opremljen prostor koji podržava moderne obrazovne pristupe i motivira učenike na rad. Iako današnje generacije žive u digitalnom dobu, učionice u državnim školama i dalje su uređene tako da odgovaraju potrebama tradicionalne nastave.

Privatne škole pa tako i Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet, veliku pažnju posvećuju prostoru u kom se uči, stvarajući poticajno okruženje za učenike. Pored udobnosti, naglasak se stavlja na korištenje tehnologije u obrazovne svrhe te su učionice privatnih škola uglavnom opremljene najmodernijim obrazovnim tehnologijama. Korištenje interaktivne tzv. pametne ploče, tablet uređaja i računala čini proces učenja dinamičnim, zanimljivim i sadržajnim.

Učenica smjera opća gimnazija na hrvatskom jeziku predstavlja simboliku jabuke kroz razna literarna djela.

Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet koristi pametnu ploču za predavanja iz matematike i fizike

Upotreba modernih tehnologija u nastavi doprinosi većoj aktivnosti učenika. Učenici nisu usmjereni na pasivno prepisivanje informacija s ploče jer su svi materijali sačuvani i dostupni na platformama i aplikacijama u bilo kom trenutku.

U Privatnoj gimnaziji i strukovnoj školi Svijet, na smjerovima web dizajner i jezično-informatička gimnazija, učenicima su dostupne moderno uređene učionice s kvalitetnom računalnom opremom i iskusnim profesorima.

Ovako uređen prostor potiče razvoj kreativnosti, motivacije i digitalnih vještina kod učenika. Također, primjena modernih tehnologija u nastavi pruža veću raznovrsnost sadržaja i nastavnih metoda. Suvremena učionica, zahvaljujući funkcionalno dizajniranom namještaju i prostoru, pogodna je za praktični, grupni ili individualni rad.

Visoko kvalificiran i motiviran nastavni kadar

Jasno je da odnos učenika prema predmetu u velikoj mjeri ovisi od predmetnog profesora. Zbog velikog broja učenika u razredu u državnim školama profesori se ne mogu posvetiti svakom učeniku individualno. Zato se nerijetko događa da se neka djeca osjećaju zanemareno, dok postoje i oni "voljeni" od strane nastavnika.

U privatnim školama profesori su partneri učenicima u stjecanju znanja i jednako su posvećeni svim učenicima. Zahvaljujući malom broju djece u razredu i mogućnostima individualnog rada, u privatnim školama nema potrebe za plaćanjem dodatnih instrukcija jer oni dodatne sate mogu organizirati u samoj ustanovi.

Drugi problem koji se javlja u državnim školama je nedovoljna motiviranost nastavnika za rad. Nezadovoljni položajem prosvjete u društvu i niskim plaćama, neki nastavnici često nesvjesno to nezadovoljstvo prenose u učionicu. Državna škola, kao što ne prepoznaje razlike između učenika, jednako vrednuje sve zaposlene te će i onaj profesor koji se trudi da svjesno, kreativno i odgovorno radi svoj posao imati isti položaj kao i onaj koji ga obavlja formalno. Ovo posebno negativno utiče na motivaciju nastavnika za rad.

U interesu svake privatne ustanove je zadovoljstvo svih aktera u procesu rada. Zato privatne škole veliku pažnju posvećuju izboru najkvalitetnijeg nastavnog kadra, jer od njih u velikoj mjeri ovisi kvaliteta rada i zadovoljstvo učenika i njihovih roditelja. Samo motiviran i zadovoljan nastavnik, koji je poštovan i cijenjen, može razviti kod učenika samopoštovanje i potaknuti interes za nastavni predmet.

Praktična nastava

Sadržaji nastave u privatnim školama određeni su u skladu s propisima koje je odredilo Ministarstvo obrazovanja. Međutim, zahvaljujući modernoj tehnologiji u učionicama, moderno opremljenim kabinetima za praktičnu nastavu i suradnji s partnerskim tvrtkama, privatne škole važan dio nastave posvećuju primjeni naučenog u praksi.

Primjerice, u Privatnoj gimnaziji i strukovnoj školi Svijet, veliki naglasak na praksu i primjenu naučenog u praksi dio je obrazovanja srednje škole u smjeru fizioterapeut, odnosno fizioterapeutski tehničar.

Razvoj funkcionalnog znanja i vještina za 21. stoljeće postiže se interdisciplinarnim pristupom nastavi i učenjem kroz praktičnu demonstraciju gradiva. Pored jedinstvenog razvoja teorijskog i praktičnog znanja, učenici privatnih škola razvijaju kompetencije van učionice, sudjelovanjem na različitim manifestacijama, kroz posjete prestižnim tvrtkama, znanstvenim i kulturnim institucijama. Na ovaj način potiče se radoznalost učenika i njeguje istraživački duh.

U državnim školama još uvijek je naglasak na znanju koje se stječe u učionici i ispituje testiranjem. Često se učenici u završnom razredu prvi put susreću sa praktičnom nastavom, koja postoji kao poseban predmet. Odvajanjem prakse od konkretnog teorijskog znanja u državnim školama, učenicima se onemogućava da primjene naučeno te teoriju doživljavaju kao gomilu nepotrebnih informacija. Kao posljedica toga, mladi nakon srednje škole imaju diplomu i zvanje, ali ne i vještine i znanje neophodno za rad.

Moderni obrazovni pristupi

Privatne škole uglavnom se opredjeljuju za moderan pristup nastavi, koji podrazumijeva upotrebu modernih obrazovnih sredstava koji čine proces učenja zanimljivim i dinamičnim. U državnim školama još uvijek je veoma zastupljena tzv. frontalna nastava koja stavlja profesora u centar obrazovnog procesa, dok učenici pasivno primaju informacije koje im se daju u gotovom obliku. Ovakva nastava je jednolična, ne budi radoznalost i ne potiče kritičko mišljenje.

Za razliku od ovakvog pristupa, u privatnom školstvu, a posebno u Privatnoj gimnaziji i strukovnoj školi Svijet, naglasak je na interaktivnoj nastavi, koja podrazumijeva da je učenik aktivan dio obrazovnog procesa koji sudjeluje u izgradnji vlastitog znanja. Primjenom modernih tehnologija, profesor potiče učenike da istražuju, analiziraju i diskutiraju, čime oni preuzimaju aktivnu ulogu. Nastava se postavlja problemski, što zahtijeva intelektualni angažman učenika, umjesto učenja gotovih informacija. Učenici rade na zajedničkim projektima, čime razvijaju sposobnost komunikacije, timski duh i osposobljavaju se da naučeno primjene u praksi.

Zahvaljujući malom broju učenika u razredu u Privatnoj gimnaziji i strukovnoj školi Svijet nastavni proces se individualizira, te svaki učenik stiče znanje u skladu s vlastitim stilom učenja, predznanjem i sposobnostima.

Izvannastavne aktivnosti

Brojne državne škole imaju programe izvannastavnih aktivnosti, međutim, zbog pretrpanosti redovnim školskim obavezama učenici nemaju dovoljno vremena da im se posvete. Često se organizaciji ovih oblika nastave ne posvećuje dovoljna pažnja, pa nisu dovoljno privlačni djeci. Uslijed velikog broja učenika i financijskih ulaganja, aktivnosti van škole u državnom sustavu se organiziraju vrlo rijetko.

U želji da razviju svestranu osobnost i aktivnog člana društva, privatne škole veliku pažnju posvećuju izvanškolskim aktivnostima. Posjete različitim manifestacijama, kinima, kazalištima, muzejima, sportskim događanjima, dio su redovne školske prakse privatnih ustanova.

Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet svojim učenicima nudi širok spektar izvanškolskih aktivnosti kako bi odgovorila na interes i potrebe svakog pojedinačnog djeteta.

Sigurnost učenika

U državnim školama zbog velikog broja učenika, vrlo je teško voditi računa o sigurnosti djece u školi. Jedna od najvažnijih prednosti privatnih škola je sigurno okruženje.

Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet ima stalni nadzor od strane dežurnih osoba te se na vrijeme sprečavaju bilo kakvi oblici nasilja. Zahvaljujući posvećenom pedagoško-psihološkom timu, vodi se računa o eventualnim promjenama ponašanja kod učenika, čime se preventivno djeluje na razvoj neprilagođenih oblika ponašanja.

Prednosti privatne škole u odnosu na državnu - Pripremite se za budućnost

Evidentno je da državne škole, zbog velikog broja učenika, tradicionalnog uređenja i načina izvođenja nastave, zaostaju za dinamikom promjenjivog tržišta rada. Zahvaljujući malom broju učenika u razredu i primjeni najmodernijih tehnologija, privatne škole imaju potencijal u potpunosti pripremiti učenike za rad ili nastavak školovanja u budućnosti.

Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet, kombinacijom modernih obrazovnih pristupa daje odgovor na potrebe novih generacija. Pored stjecanja važećih diploma, škola osigurava svojim učenicima kvalitetno, primjenjivo znanje i vještine koje ih u potpunosti pripremaju za dinamično tržište rada ili za nastavak školovanja na fakultetima. Stručan i pažljivo odabran nastavni kadar Privatne gimnazije i strukovne škole Svijet ima slobodu kreiranja i organiziranja modernih načina rada u razredima s malim brojem učenika, uz primjenu mentorskog i individualiziranog pristupa. Interaktivna nastava motivira aktivnost učenika u nastavnom procesu i potiče ga na istraživanje i eksperimentiranje. Upis je u tijeku! Čekamo vas.